cloud cloud cloud cloud cloud cloud

VProf-it yönetim ve çalışanları olarak; insan hakları, çalışma ortamı, ve çevre konularında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan temel kurallara uymayı kabul eder ve pratikte uygularız.

VProf-it çalışanları olarak, tüm faaliyet içinde bulunduğumuz alanlarda ilgili ulusal ve tüm uluslararası kanun, kural ve standartlara uymayı kabul ederiz ve tüm paydaşların yani müşteriler, çalışanlar, ortaklar, iş ortakları ve toplumun güvenini kazanmayı bir öncelik olarak benimseriz. Şirket faaliyetlerini sürdürürken rüşvet, haraç v.b. kanuna aykırı hiç bir harekete izin vermeyiz ve desteklemeyiz.

Kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel toplumsal konulara duyarlı, çalışanları, müşterileri ve ülkesi için değer yaratan bir firma olmayı hedefleriz.

Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı, iş güvenliği, çevre, bilgi güvenliği ve kalite açısından risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere karşılık aksiyon planlarının oluşturularak düzeltici ve önleyici faaliyetler ile sürekli iyileştirmeyi hedefleriz. İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal gereklilikleri ve standartların (ISO 45001, ISO 14001) gerekliliklerini yerine getiririz. Bu kapsamda başta çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi olmak üzere yapılacak tüm faaliyetler ile çalışanlar ve diğer paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur, çevre kirliliğini önleyici tüm önlemleri alırız. İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili hedeflerin belirlenmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi ile performansımızı sürekli iyileştiririz. İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre konularında talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında yanıt veririz.

Müşteri gereklilikleri ve beklentileri ile IATF 16949 gerekliliklerini yerine getirirken bu kapsamda yapılacak tüm faaliyetler ile müşteri beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretiriz.

Amaç ve hedeflerimizin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi ile ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştiririz. Kaynakları doğru ve etkin kullanır, eğitimi he ön planda tutar, iç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlarız. Faaliyet alanlarımızda yenilikleri taki

Bilgi varlıklarımızın değerinin farkına vararak, bu varlıklarımıza yönelik riskleri belirler, önlemek ve yönetmek üzere ilgili faaliyetleri yerine getiririz. Bu farkındalığı arttırmak üzere çalışanlarımız için gerekli teknik ve davranışsal eğitimleri gerçekleştiririz.

INSTAGRAM